Новости

04.12.2019 | УКЛО поттикнува поголема Еразмус + соработка

04.12.2019 | Избрани најдобрите истражувачки трудови

27.11.2019 | ДОГОВОРЕНА АКАДЕМСКА СОРАБОТКА НА УКЛО И ГЛОБСЕК

20.11.2019 | ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

20.11.2019 | Потврдена соработката на УКЛО со Националната агенција

18.11.2019 | ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ ПОБЛИСКУ ДО УКЛО

14.11.2019 | ПРЕДАВАЊЕ ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ

13.11.2019 | УКЛО И ФОНДАЦИЈАТА „КОНРАД АДЕНАУЕР” СО ЗАЕДНИЧКИ ПРОЕКТИ ЗА СТУДЕНТИТЕ И ПРОФЕСОРИТЕ

13.11.2019 | ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

11.11.2019 | ГОСТУВАЧКО ПРЕДАВАЊЕ JONATHAN BANKS

11.11.2019 | СВЕТСКИ ДЕН НА НАУКАТА

05.11.2019 | ВИСОКО МЕЃУНАРОДНО НАУЧНО ПРИЗНАНИЕ ОД UNODC/ISC

05.11.2019 | ФРАНКОФОНСКА ОБУКА ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

05.11.2019 | ПРВ ЗАЕДНИЧКИ ПРЕС НА НОВОТО РАКОВОДСТВО НА УКЛО

04.11.2019 | УКЛО ГИ НЕГУВА КУЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ ПРОЕКЦИЈА НА ФИЛМОТ „ГОСПОД ПОСТОИ, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЈА“

01.11.2019 | САЕМ НА СТУДИИ ВО ФРАНЦИЈА

31.10.2019 | ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

28.10.2019 | ПРОДЛАБОЧЕНА АКАДЕМСКА СОРАБОТКА ВО ДОМЕНОТ НА БЕЗБЕДНОСТА СО ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУТЦИИ ОД БЕЛГРАД

25.10.2019 | ПОСЕТА ВО РАМКИ НА БИЛАТЕРЛНИОТ ПРОЕКТ СО НР КИНА „МОДЕЛИРАЊЕ, СИМУЛАЦИИ И АНАЛИЗА НА КОМПЛЕКСНИ МРЕЖИ ВО БИОЛОГИЈАТА“

25.10.2019 | MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Scroll to Top