Новости

25.10.2019 | АКТИВНОСТИ НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВО ЕВРОПСКАТА СЕСТРИНСКА МРЕЖА (ЕНМ)

22.10.2019 | ДЕН НА ПРОЕКТНИ ЕКСПЕРТИ, во Севр, Франција

17.10.2019 | КОНКУРС ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД И ЕСЕЈ 2019/2020

09.10.2019 | ПОСЕТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ СТЕВО ПЕНДАРОВСКИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ ПРИ УКЛО

07.10.2019 | ИСКОРИСТЕТЕЈА МОЖНОСТА И БИДЕТЕ СТИПЕНДИСТ НА ЕВН МАКЕДОНИЈА

03.10.2019 | НОВИ ПРОРЕКТОРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

03.10.2019 | ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

01.10.2019 | НА УКЛО ЗАПОЧНА АКАДЕМСКАТА 2019/2020

30.09.2019 | ПОЧЕТОК НА АКАДЕМСКА 2019/2020

23.09.2019 | ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК НА ПРВ ЦИКЛУС

20.09.2019 | ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА РЕГИОНАЛНАТА ШКОЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2019 година

20.09.2019 | ПРВА СЕДНИЦА НА СЕНАТОТ РАКОВОДЕНА ОД ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СЕНАТОТ

12.09.2019 | ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ВТОР УПИСЕН РОК НА ПРВ ЦИКЛУС

10.09.2019 | УКЛО УПИСИ - втор уписен рок, прв циклус

06.09.2019 | ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ОПРЕМА ПОМЕЃУ ФАРМАХЕМ И ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

06.09.2019 | Уписи УКЛО Академска 2019/20

02.09.2019 | КОНКУРСОТ за запишување на кандидати за Педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација)

31.08.2019 | Заштита на личните податоци

29.08.2019 | ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ЛЕТНА ШКОЛА – БАЛКАНСКИ ЛЕТЕН УНИВЕРЗИТЕТ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФТУ ОХРИД И ОСТАНАТИТЕ ФАКУЛТЕТИ НА УКЛО БИТОЛА

20.08.2019 | УКЛО УПИСИ - прв уписен рок, прв циклус

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Scroll to Top