Новости

30.10.2017 | Јубилејот од Римските договори одбележан и на УКЛО

27.10.2017 | Изложба „Уште поблиска унија" и студентска дебата во Центарот за Култура - Битола

20.10.2017 | НА УКЛО ОДРЖАНА ОДБРАНА НА ДВОЕН ДОКТОРАТ

17.10.2017 | ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СТИПЕНДИИ ЗА ОБРАЗОВНА РАЗМЕНА ВО САД

13.10.2017 | СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКОТО СТОПАНСТВО

05.10.2017 | Надворешна евалуација на Универзитетот

03.10.2017 | СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

29.09.2017 | Интерна Конференција УКЛО21-УИК

26.09.2017 | Нови Сад 2017 - Соработка во високото образование, НР Кина - Централна и Источна Европа

21.09.2017 | Дополнителен конкурс за запишување студенти во прва година на прв циклус студии - четврт уписен рок

18.09.2017 | Свечен почеток на академската година на УКЛО

13.09.2017 | Дополнителен конкурс за запишување студенти во прва година на прв циклус студии - трет уписен рок

12.09.2017 | IBANESS МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

07.09.2017 | Конкурси за запишување на студенти на II и III циклус во академската 2017/2018 година

29.08.2017 | Конкурс за запишување на студенти на прв циклус студии во академската 2017/2018 во втор уписен рок

18.08.2017 | Првиот уписен рок на УКЛО - успешен

05.07.2017 | Прв уписен рок на УКЛО

30.06.2017 | Конкурс за запишување на студенти на прв циклус студии во академската 2017/2018

22.06.2017 | Конкурс за најдобар Истражувачки труд и есеј

21.06.2017 | Можности за бесплатна обука за напредни ИТ вештини

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Scroll to Top