Новости

03.02.2017 | Можност за студентска размена во рамки на програмата Фулбрајт

02.02.2017 | Меѓународна студентска недела во Белград

30.01.2017 | Конкурс за распределба на средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири во 2017 година

30.01.2017 | Конкурс за доделување на наградата „Гоце Делчев“ во 2017 година

25.01.2017 | Стипенидија BAYHOST

05.01.2017 | БЕСПЛАТНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ОСНОВНИ IT ВЕШТИНИ - WORD и EXCEL ЗА ЗАВРШЕНИ СТУДЕНТИ ПРИ УКЛО БИТОЛА

27.12.2016 | Меѓународна наградата за Деканот на Факултетот за безбедност

23.12.2016 | Одржан прием по повод високата светска награда на професор Миодраг Лабовиќ

22.12.2016 | ОТВОРЕНА МОЖНОСТ ЗА АНГАЖИРАЊЕ СТУДЕНТИ ОД УКЛО ВО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ

22.12.2016 | Летна школа во Виена

19.12.2016 | Свечена седница на Универзитетскиот сенат

16.12.2016 | Промоција на доктори на науки

14.12.2016 | ФИКТ и Технички факултет учесници на значајни настани организирани од МОН

14.12.2016 | Научна награда на светско ниво

13.12.2016 | Швајцарската Амбасадорка во посета на УКЛО

12.12.2016 | ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО CEEPUS ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018

07.12.2016 | Дополнување на конкурс и дополнителен уписен рок за трет циклус студии

06.12.2016 | СТИПЕНДИИ ОД КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ

05.12.2016 | Свечена Академија на УКЛО

02.12.2016 | ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ ЕДНОГОДИШНИ ГРАНТОВИ

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

Scroll to Top