Новости

01.12.2016 | Избрани најдобрите истражувачки трудови и есеи

24.11.2016 | Студии на институти во Соединетите Држави 2017

23.11.2016 | ДЕЛЕГАЦИЈА НА УКЛО ВО ПОСЕТА НА ТЕХНОЛОШКИОТ ОБРАЗОВЕН ИНСТИТУТ ВО КОЖАНИ

23.11.2016 | HORIZON2020 обука за аплицирање во европските фондови

22.11.2016 | Прелиминарен повик ЕРАЗМУС+ 2017/2018

18.11.2016 | ОБЈАВЕН ПОВИКОТ ЗА ERASMUS + за 2017

15.11.2016 | Дополнителен конкурс за втор циклус студии четврт уписен рок

15.11.2016 | Објавени огласи за ангажирање на лица за работа во проектот РЕМЕДИC

14.11.2016 | Можност за семестрален студиски престој во САД

09.11.2016 | УШТЕ ЕДНА СОРАБОТКА НА УКЛО СО НАДВОРЕШНОТО ОКРУЖУВАЊЕ

25.10.2016 | ОТВОРЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ ВО КРОМБЕРГ и ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола

19.10.2016 | Оглас за стипендиска програма на германското стопанство 2017

17.10.2016 | Важно! Продолжен рокот за Конкурсот за истражувачки труд и есеј

17.10.2016 | Конкурс за III циклус студии за академската 2016/17

14.10.2016 | Презентација на можностите за студирање во Германија со стипендија од Германската служба за академска размена (ДААД)

12.10.2016 | 13-та Меѓународна студентска недела во Илменау – Германија

12.10.2016 | Прв повик за аплицирање во Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Албанија (IPA II – EuropeAid / 152956 / DD /ACT / MK), 2014-2020

10.10.2016 | Гостувачки предавања на Факултетот за биотехнички науки - Битола

07.10.2016 | Оглас за набавка на потрошни материјали за лабораторија за проектот Ремедик

06.10.2016 | Трета меѓународна конференција Образование преку границите

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Scroll to Top