Новости

26.03.2015 | Летна школа во Турција

13.03.2015 | ДОПОЛНИТЕЛЕН BASILЕUS ПОВИК ЗА АКАДЕМСКИ КАДРИ!

25.02.2015 | Одговор до Студентскиот пленум УКЛО

24.02.2015 | РАЗВОЈ И ПИШУВАЊЕ НА ЕВРОПСКИ ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТ ОБУКА ЗА „ХОРИЗОНТ 2020“

18.02.2015 | Конкурс ОБСЕ

09.02.2015 | КОНКУРС за запишување на кандидати за Педагошко-психолошка и методска подготовка

26.12.2014 | Заклучоци од Ректорската управа и Сенатот на УКЛО

15.12.2014 | Соопштение од Ректорскиот колегиум 15.12.2014

09.12.2014 | Информации од COST рамката за европска соработка во науката и технологијата

09.12.2014 | ПРЕДАВАЊЕ НА УНХЦР НА ВМШ

06.12.2014 | Достоинствено чествување за Патрониот ден и 35 годишниот јубилеј на УКЛО

04.12.2014 | Промоција на нови доктори на наука

26.11.2014 | Избрани најдобрите истражувачки трудови и есеи

18.11.2014 | ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРИЗНАНИЕТО „НАЈМЛАД НАУЧНИК“

04.11.2014 | Соработка - УКЛО и Британски совет

01.11.2014 | Доделени стипендии на студентите на УКЛО од ЕВН Македонија

24.10.2014 | По повод денот на ОН - УКЛО ќе чува временска капсула

24.10.2014 | Oтворен Инфо клуб за студентите на УКЛО

20.10.2014 | Конкурс за педагошка доквалификација

16.10.2014 | DAAD - Стипендиски програми

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

Scroll to Top