Новости

16.08.2011 | Промена на датумот за запишување на примените студенти

16.08.2011 | Следи објавување на Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на УКЛО

16.08.2011 | Акредитирани неколку студиски програми од трет циклус студии

06.07.2011 | ОДРЖАН МЕЃУНАРОДЕН ФОРУМ СО ТУРСКИ ИСТОРИЧАРИ „МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ НА РЕФОРМИТЕ И УСТАВНОСТА"

04.07.2011 | НАГРАДЕН КОНКУРС - Владимир Костов

30.06.2011 | СТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ПО ОДНОС НА ИНИЦИЈАТИВАТА НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПРЕНАМЕНА НА ПРОСТОРОТ КАДЕ Е ЛОЦИРАН ФАКУЛТЕТОТ

20.06.2011 | Практикантска работа во ЕВН Македонија ЛЕТО 2011 1 јули – 30 септември

17.06.2011 | Програма за високо образование, истражување и развој во земјите на Западен Балкан - ICT сектор

15.06.2011 | Делегација од УКЛО на Четвртата годишна конференција на Советот за докторска едукација на ЕУА

07.06.2011 | НАГРАДЕН КОНКУРС

06.06.2011 | ERASMUS MUNDUS ACTION 2 – PARTNERSHIPS

26.05.2011 | СКЛУЧЕН ДОГОВОР ПОМЕЃУ УКЛО И ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

17.05.2011 | РЕИЗБРАН РЕКТОРОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

13.05.2011 | ЕДНОДНЕВЕН DINAQUF СЕМИНАР

12.05.2011 | МИНИСТЕРОТ МИЛОШОСКИ ГО ПОСЕТИ УКЛО

12.05.2011 | АКТИВНОСТ ВО ТЕМПУС ПРОЕКТОТ MAFOLAC

28.04.2011 | Одбележан Денот од основањето на УКЛО

28.04.2011 | Промоција на нови доктори на науки

26.04.2011 | УЧЕСТВО НА УКЛО НА Е-САЕМ ЗА КАРИЕРА

14.04.2011 | УКЛО УЧЕСНИК НА ДЕНОВИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА

| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |

Scroll to Top