Новости

15.09.2010 | Oдржан првиот академски час

14.09.2010 | РЕВИС 2010

03.09.2010 | Презентиран европскиот проект од програмата ФП 7 - „COMPOSITE“

20.08.2010 | УКЛО – членка на Меѓународната Асоцијација на универзитети (IAU)

10.08.2010 | Конкурс за запишување студенти на втор циклус универзитетски студии (постдипломски) во акдемската 2010/2011 година

29.06.2010 | Ослободување од плаќање партиципација на 3 прворангирани студенти

15.06.2010 | Укло потпиша спогодба за соработка со А.Д. печатница Киро Дандаро

11.06.2010 | Зајакната соработката со Универзитети во Турција

11.06.2010 | Практикантска работа во ЕВН-Македонија

31.05.2010 | ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ФОН УНИВЕРЗИТЕТОТ

21.05.2010 | Потпишани договори за меѓууниверзитетска соработка со универзитетите во Тузла и Зеница

20.05.2010 | Соработка УКЛО Универзитет во Сараево

18.05.2010 | Награден Конкурс

29.04.2010 | КОНКУРС 2010/2011

29.04.2010 | Доделени првите Diploma Supplement

28.04.2010 | В А Ж Н О! КОНКУРС ЗА ЕРАЗМУС

27.04.2010 | Посета на Претседателот Ѓорѓе Иванов на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола

26.04.2010 | Промоција на нови доктори на науки

26.04.2010 | Одбележан Денот од основањето на УКЛО

25.04.2010 | Дадени на користење објекти од Касарната за потребите на УКЛО

| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |

Scroll to Top