Новости

15.05.2009 | Настани што следуваат во чест на јубилејот 30 години УКЛО

12.05.2009 | Завршија државните универзитетски лиги на Република Македонија

11.05.2009 | Одржана Конференција за Партнерство меѓу академската заедница и бизнис секторот

07.05.2009 | Центар за податоци и информации за Европската Унија

06.05.2009 | Одржан Европскиот студентски собир на универзитетите од Република Македонија

05.05.2009 | Промоција на доктори на науки

05.05.2009 | УКЛО ја доби ЕРАЗМУС Универзитетската повелба...

24.04.2009 | Свечено одбележан јубилејот 30 години Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола

24.04.2009 | Промовиран плакатот 30 години УКЛО

24.04.2009 | Отворена ликовна изложба од збирката на Ректоратот

24.04.2009 | Медиумите и Универзитетот

24.04.2009 | Одржани меѓууниверзитетски спортски натпревари

23.04.2009 | Промовирана Националната програма за практиканство и вработување

10.04.2009 | УКЛО НА 12-от САЕМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА

01.04.2009 | Важно известување за УКЛО email!

26.03.2009 | Универзитетската библиотека „Св.Климент Охридски„ прослави 64 години од постоењето

18.03.2009 | Обезбеден нов квалитет во работата на Институтот за тутун во Прилеп

16.03.2009 | Успешно спроведена третата акција „Ден на дрвото - засади ја својата иднина“

24.02.2009 | Зимската Универзијада успешна за битолските студенти

13.02.2009 | Одржана работилница за квалитетно образование

| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |

Scroll to Top