Новости

28.11.2020 | РЕГИОНАЛНА ШКОЛА 2020 година

23.11.2020 | Повик за учество на студенти во Регионалната Универзитетска школа „Новата агенда на Европа во светло на регионалниот безбедносен комплекс“

17.11.2020 | Конституирано новото УСС УКЛО и избран претседател

12.11.2020 | Заедничко празнување на патрониот празник „Св.Климент Охридски“ на Софискиот и Битолскиот универзитет

12.11.2020 | Покана за трудови за учество на заедничката Универзитетска научна конференција

11.11.2020 | ПРВА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА УКЛО

10.11.2020 | ДЕНОТ НА НАУКАТА НА УКЛО

10.11.2020 | ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ТАСК ФОРЦ БПО

09.11.2020 | Важно известување за студентите на УКЛО

09.11.2020 | Се унапредува работата на Психолошкото советувалиште на УКЛО

06.11.2020 | Известување за продолжување на рокот за аплицирање на Фулбрајт програмата за постдокторски студии

02.11.2020 | Програма за унапредување на улогата на науката

02.11.2020 | УКЛО/Правниот факултет учесник на научната конференција „Историја, сеќавања и книжевност“

22.10.2020 | ДОДЕЛЕНИ ТРИ НОВИ СТИПЕНДИИ ОД ЕВН МАКЕДОНИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА УКЛО

20.10.2020 | Одбележани 60 години Економски факултет – Прилеп, единица на УКЛО

20.10.2020 | За студентите на УКЛО ИТ хаб и Битола старт-ап центар за кариера на ФИКТ

19.10.2020 | Конкурс за доделување на Годишна награда на КХВ за млади истражувачи за најдобар труд од областа на пазарот на капитал

09.10.2020 | Конкурс за заменик студентски правобранител - Економски факултет - Прилеп

02.10.2020 | Повик за доделување на финансиска поддршка за студенти за покривање на дел од трошоците при студирањето

01.10.2020 | Дополнителен конкурс за прв циклус студии на УКЛО (четврт уписен рок)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Scroll to Top