Објавен Повикот за ERASMUS+ за 2018

30.10.2017

Европската комисија го објави најновиот Повик за Е+ Програмата во сите клучни акции за 2018 година и го публикува најновиот Водич за Програмата (Programme Guide)


Scroll to Top