ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИЈА

13.11.2017

I Меѓународна конференција од областа сообраќај и транспорт, "Транспортот во денешното општество",

Технички факултет Битола, (17 – 19) Мај 2018

Техничкиот факултет во Битола, како единствена високообразовна институција во државата која едуцира кадри од областа на сообраќајот и транспортот на сите три циклуси на студии,  е организатор на II Меѓународна конференција „Транспортот во денешното општество“, којашто ќе се одржи од 17 до 19 мај 2018.

Повеќе детали за Конференцијата се достапни на www.ttsconference.org


Scroll to Top