Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј

29.11.2017

На распишаниот награден конкурс на Универзитетот „Св. Климент Охридски“  - Битола за најдобар истражувачки труд и есеј, конкурсните комисии донесоа одлуки за најдобрите остварувања.

Наградени истражувачки трудови:

Прва награда: „ЗАМЕНА НА ПОСТОЕЧКИТЕ ACSR СО НОВИ ACCC СПРОВОДНИЦИ ВО 400 KV МРЕЖА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА “, шифра 324929 , Филип Лазоски,  Технички факултет – Битола.

Втора награда:“WEB САЈТ СО СОДРЖИНИ ЗА ЦЕЛОСНО ОПРЕМУВАЊЕ НА ДОМОТ ПОТКРЕПЕН СО RSS ТЕХНОЛОГИЈА“,  шифра:  Ressler,  Михаела Огненовска, Економски факултет – Прилеп.

Трета награда: ТЕХНИЧКО – ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА НА ВЕЦ ПЕЛИСТЕР И АНАЛИЗА НА НЕЈЗИНАТА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, шифра: 9.51, Игор Стерјовски, Технички факултет – Битола.

Наградени есеи:

Втора награда:  “ПОВЕЌЕ ВНИМАНИЕ ВЕ МОЛАМ! СТУДЕНТИТЕ ЗА ЗЕЛЕНА ИДНИНА, ЗА НАС СЕ РАБОТИ! шифра Еурека, од Ања Црнец, Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола.

Трета награда: „ОНОЈ КОЈ ЕКОЛОГИЈАТА ЈА СТАВА ПОД СТАПАЛОТО, ТРАГАТА МУ МИРИСА НА НЕЧОВЕЧНОСТ!“ шифра К-13, Кристина Станковиќ, Факултет за безбедност - Скопје

На свеченоста што по повод 8 Декември, Патрониот празник на УКЛО, ќе се одржи на 06.12.2017 година, во Народниот театар– Битола, на наградените учесници на Конкурсот во категориите истражувачки труд и есеј  ќе им бидат доделени Дипломи и парични награди.


Scroll to Top