Можност за пријавување на Повици објавени од Национална Агенција за европски образовни програми за ангажирање експерти

21.03.2018

 · ЈАВЕН ПОВИК  за ангажирање експерти за учество во изработка на извештаи во рамките на мрежата ЕВРИДИКА за 2018 година

· ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање експерти за реализација на планираните активности од Европски трансфер систем за стручно образование и обука (ЕКВЕТ) за 2018 година

Повеќе: http://www.na.org.mk/index.php/mk/povici.html


Scroll to Top