УКЛО започна постапка за набавка на услуги/експерт за анализа согласно PRAG 2016, во рамките на проектот (SMecoMP)

23.03.2018

Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола започна постапка за набавка на услуги/експерт за анализа согласно PRAG 2016, во  рамките на проектот A Knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness” (SMecoMP)/ Алиjанса на знаење во Еко – Иновативно Претприемништво за поттикнување на конкурентноста на МСП (МСекоМП).

Проектот е финасиран од ЕУ и од Буџетот на РМакедонија и трае 24 месеци

Повеќе.


Scroll to Top