КОНКУРС ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД И ЕСЕЈ 2019/2020

17.10.2019

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола распишува Конкурс за најдобар  

 

 

I. ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД

II. ЕСЕЈ

 

 

 

 

Критериуми и услови:

Право на учество на Конкурсот имаат студентите запишани на прв циклус студии во академската 2019/2020 година.

Студентот има право да конкурира за:

- најдобар истражувачки труд

- најдобар есеј

Студентот има право со посебни трудови истовремено да конкурира и за истражувачки труд и за есеј.

Eсејот се изработува исклучиво на тема:

Студенстско ангажирање, развој, поврзување   

Истражувачкиот труд се изработува по слободен избор.

 

Начин на доставување на трудовите:

Трудот односно есејот се доставува во електронска форма на следната е-адреса: istrazuvackitrudiesej2019@uklo.edu.mk

На трудот не смее да бидат наведени податоци за студентот, а се наведува само насловот и шифрата под која се пријавува истражувачкиот труд, односно есејот.

Истражувачките трудови и есеи се доставуваат најдоцна до 31. 10. 2019 година.

 

Оценување:

Истражувачките трудови и есеите ќе ги оценуваат посебни Комисии. Критериумите, методолошкиот пристап  и упатствата за изработка на истражувачките трудови и есеи се преземаат на следните линкови:

истражувачки труд

есеј

За најдобрите есеи и истражувачки трудови се доделуваaт плакети и парични награди.

 

Поблиски информаци на телефон: 047 223 788 локал 109 или на

elizabeta.atanasoska@uklo.edu.mk


Scroll to Top