УКЛО УПИСИ - прв уписен рок, прв циклус

20.08.2019

Пријавување на кандидатите 29 и 30.08.2019

Објавување прелиминарна ранг-листа 03.09.2019

Запишување на кандидатите 10 и 11.09.2019

Конкурс 


Scroll to Top