КОНКУРСОТ за запишување на кандидати за Педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација)

02.09.2019

Педагошкиот факултет - Битола, единица на УКЛО, го објавува КОНКУРСОТ за запишување на кандидати за Педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) зимски семестар во академската 2019/2020 година.

За повеќе информации на следниот линк.


Scroll to Top