ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

03.10.2019

Пријавување на кандидати 04.10 и 07.10.2019

Објавување прелиминарна ранг-листа 08.10.2019

Запишување на кандидати  14.10.2019


 

Дополнителен конкурс  (линк) Scroll to Top