Заклучоци од 15-та седница на Владата на РСМ (од 10.03.2020) во врска со заштитата и превенцијата од корона вирусот и постапување по новите предлог мерки за прекинување на воспитно-образовниот процес во високото образование

10.03.2020

 

Заклучоци од 15-та седница на Владата на РСМ (од 10.03.2020) во врска со заштитата и превенцијата од корона вирусот и постапување по новите предлог мерки за прекинување на воспитно-образовниот процес во високото образование 
Заклучоци од Владата на РСМ (https://www.vlada.mk/node/20446 ) 

 


Scroll to Top