Пролонгиран COST повик 2020 (OC-2020-1)

21.03.2020

Поради појава на корона вирусот (СОВИД-19), COST Комитетот на високи функционери, донесеОдлука за пролонгирање на отворениот COST повик 2020 (OC-2020-1) и тоа за 6 месеци, паистиот наместо до 29-ти април (среда), ќе трае до 29-ти октомври 2020 (четврток). Одлуката едонесена со цел да им овозможи на истражувачите повеќе време неопходно за подготовка насвои предлози во периодот на глобално нарушување, предизвикано од настанататапандемија.Дополнителна информација е и тоа што на COST веб страната е креирана посебна веб страна,како COST одговор на новосоздадената општа состојба предизвикана со појава накоронавирусот, а којашто страна редовно ќе се ажурира.Повеќе информации на сл.линк:

http://qopg.mjt.lu/nl2/qopg/mtkn4.html?m=AMAAAGoPtjAAAcgsiW4AAAH80AAAAAAF-KUAAIleAAoK7QBedPieRmeLFkdES_OnkvFRRrkL4wAJjyM&b=0061fc8a&e=c58be994&x=_Qrsd9fTuvzevOtRD3eaygAeXHRkdoyo-klJAG6VB6Q


Scroll to Top