Конкурс за проекти во високото образование

09.04.2021

Француското министерство за Европа и надворешни работи објави конкурс за проекти - Високото образование во земјите на Западен Балкан.Проектите ги финансира Фондот за солидарност за иновативни проекти, граѓанско општество, франкофонија и човеков развој. Покрај веќе постоечки, ќе се поддржат и нови иницијативи за академска соработка со француски истражувачки институции и центри. Рок за пријавување: 30 мај 2021 г.

Подетални информации на француски и англиски јазик на следниот линк:

https://www.france-education-international.fr/cooperation-en-education/expertise/enseignement-superieur/aap-es-balkans


Scroll to Top