ПОВИК ЗА ТРУДОВИ ЗА МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „МИГРАЦИЈА И РАЗВОЈ: ГЛЕДАЈЌИ НАПРЕД ПОСТ - КОВИД 19“

14.04.2021

 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, Универзитетот Сасари од Италија и Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола, организираат меѓународна научна конференција на тема: „Миграција и развој: гледајќи напред пост - ковид 19“. 
Конференцијата ќе се одржи во просториите на универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, Македонија на 10 јуни 2021 година. 
Учесниците можат да изберат помеѓу присуството на конференцијата лично и виртуелно презентирање.
Сите заинтересирани апликанти мора да достават апстракт од макс. 300 зборови, Arial 12-p, наслов во хартија со сите автори, припадност и детали за контакт.
Ве молиме, испратете ги вашите апстракти и сите прашања на: migration@unt.edu.mk.
Апстрактите мора да бидат напишани на англиски јазик, што е и работен јазик на конференцијата.
За повеќе детали на следниот линк на конференцијата:
https://www.migration.unt.edu.mk/

УНИВЕРЗИТЕТ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БИТОЛА

 


Scroll to Top