Меѓународна научна конференција „30 години македонска независност“

14.09.2021

Во организација на Факултетот за безбедност-Скопје, единица на УКЛО, од 13 до 15 септември 2021 се одржува 12. Меѓународна научна конференција „30 години македонска независност“.

Значајноста на темата на Конференцијата, се очекува да овозможи значаен придонес кон научната мисла од областа на безбедноста, криминалистиката, криминологијата, полициските науки и други области.

Учесниците на Конференцијата изразуваат уверување дека предлозите што ќе произлезат од дебатите ќе им користат на релевантните чинители во идниот период и ќе придонесат во развојноста на македонската државност и независност.


Scroll to Top