Новини од Технолошко – техничкиот факултет Велес

15.09.2021

Ослободување од партиципација за студенти на насоката „Прехранбена технологија и биотехнологија“

Во рамки на реализацијата на Конкурсот за упис на нови студенти во прва година, во вториот и третиот уписен рок, Технолошко-техничкиот факултет, сите нови редовни студенти кои ќе се запишат на студиската програма „Прехранбена технологија и биотехнологија“ во студиската 2021/2022, ги ослободува од партиципација во првата академска година (во денарска противредност од 200 ЕУР

https://www.ttfv.uklo.edu.mk/index.php/mk/

 


Scroll to Top