УКЛО дел од одбележувањето на Европскиот ден на соработка 2021

23.09.2021

Во рамките на десеттата јубилејна прослава на 21 септември - Европскиот ден на соработка, проектот Креирање можности за вработување на младите дипломирани кадри во прекуграничната област - EMPLOYOUTH, имплементиран од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола/ Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола беше избран меѓу најдобрите практики во имплементацијата на проекти финансирани од ЕУ ИПА Програмата за погранична соработка со Република Грција 2014-2020 и презентиран од страна на Управувачкото тело на ЕУ ИПА Програмата.

https://www.youtube.com/embed/OSvo2PPEVpw?start=327


Scroll to Top