УНИВЕРЗИТЕТСКОТО РАДИО, УКЛО ФМ – НА ИНТЕРНЕТ

23.01.2012

По една година од своето успешно работење, универзитетското радио УКЛО ФМ за слушателите е достапно и преку Интернет.
Освен на фреквенција од 90,8 MHz, програмата на универзитетското радио УКЛО ФМ може да се следи преку интернет страницата http://uklofm.uklo.edu.mk/ или http://217.115.140.23:8015/bitolauniverzitet.m3u
Со можноаста да се следи и преку Интернет, богатиот спектар од содржини  на универзитетското радио УКЛО ФМ станува достапен за широк круг на слушатели.
Со навременото известување за сите значајни настани, УКЛО дополнително го зајакнува информирањето на студентите, академската и пошироката заедница.

Scroll to Top