НОВО! ОТВОРЕН ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА СТУДИСКИ ПОСЕТИ 2012/2013

13.02.2012

Националната агенција за европски програми и мобилност објави Повик за аплицирање за студиски посети за 2012/2013 година, и тоа за студиските посети коишто ќе се реализираат во периодот од септември 2012 до февруари 2013, крајниот рок за пријавување е 30 март 2012, а за судиските посети во периодот март – јуни 2013, рокот за пријавување е од 23 јули – 12 октомври 2012.

Апликациите за студиски посети се достапни исклучиво оnline на следната интернет страница: http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=8113&scid=74&artlang=EN

Сите информации во врска со студиските посети можат да се добијат на страната на Агенцијата http://www.na.org.mk/detali-za-novost/items/obavuvae-na-povik-za-aplikacii-2012-13-za-programata-studiski-poseti.html или преку контакт лицето за студиски програми во Агенцијата, Мила Протуѓер, на телефонот 02 3103 735 или на е-mail: mila.protuger@na.org.mk

Scroll to Top