ВАЖНО! ПОВИК ДО СИТЕ СТУДЕНТИ НА УКЛО!

20.02.2012

Заинтересирајте се за можноста да аплицирате за мобилност во рамките на ERASMUS LLP (краен рок за Апликацијата е 7 март 2012), кај вашите координатори на програмата или во Канцеларијата за меѓународна соработка (телефон: 047 242 278, e-mail: kaliopa.stilinovic@uklo.edu.mk и nurten.sulejmani@uklo.edu.mk)! Изразете го вашиот интерес да поминете еден семестар или една академска година на универзитети во ЕУ! A УКЛО ќе ви помогне во реализацијата на вашиот престој.

Scroll to Top