Објавен е вториот повик за ИПА Програмата за прекугранична соработка со Р.Македонија и Р.Грција 2007-2013

21.02.2012

Kраен рок за поднесување на предлозите е 16.05.2012 година, 16.30 часот. За проектните предлози од двете земји партнери, под овој повик се достапни финансиски средства во износ од 14.010.347,00 евра.

Подетални информации:

http://www.interreg.gr/default.aspx?lang=en-GB&loc=1&page=585


Scroll to Top