ВАЖНО! ИТНО! ЗА СТУДЕНТИТЕ И КАДРИТЕ НА УКЛО

31.10.2013

ПОВИКОТ ЗА БАЗИЛЕУС 5 ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС МУНДУС АКЦИЈА 2 СЕ ОБЈАВУВА ВЕЧЕРВА,ПОСЛЕ ПОЛНОЌ....

НОВИОТ ВОДИЧ ЗА АПЛИКАНТИ Е ВЕЌЕ ДОСТАПЕН...
СИТЕ ОНИЕ ШТО ИМААТ ЖЕЛБА И НАМЕРА ДА АПЛИЦИРААТ, ГИ ПОВИКУВАМЕ ВНИМАТЕЛНО ДА ГИ ПРОЧИТААТ УПАТСТВАТА, ИНФОРМАЦИИТЕ , ДА ГИ ПРОУЧАТ ON-LINE АПЛИКАЦИИТЕ  И, ПО ПОТРЕБА, ЗА ЕВЕНТУАЛНИТЕ ДООБЈАСНУВАЊА, ДА СЕ ОБРАТАТ ВО КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА УКЛО.

www.basileus.ugent.be


Scroll to Top