Поддршка од УКЛО за признанието Најмлад научник

19.11.2013

Пред студентите на Факултетот за биотехнички науки, најдобриот млад научник за 2012 година Катерина Бачева одржа предавање на тема „Дистрибуција на тешки метали во примероци од животната средина во околината на рудникот Алшар“ .

Признанието Најмлад научник го доделува претседателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов, чија цел е поддршка на науката, научните установи и младиот научен кадар, што е востановено од 2010 година

Јавниот повик за избор на „Најдобар млад научник“ за 2013 година е отворен до 31 декември и со него се опфатени сите млади луѓе до 30 години кои се занимаваат со наука и научни истражувања.

Ова признание е значајно и за наставно - научниот кадар и студентите на УКЛО, во услови кога се промовира знаењето како клучен развоен фактор и поддршката што менаџерскиот тим на УКЛО ја дава во насока за стимулирање на научната креативност.

ПОВИК


Scroll to Top