„МОЈАТА УСПЕШНА ПРИКАЗНА“ Дипл. ел. инж. Оливер Мирчевски

22.11.2013

Како резултат на соработката на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола и ЕВН-Македонија а во рамките на проектот ,,Мојата успешна приказна,, денеска на 22.11.2013 година на  електро отсекот при Техничкиот факултет Битола, беше организирана средба на студентите со дипл. ел. инж. Оливер Мирчевски, раководител на одделот за мрежен инженеринг во ЕВН-Македонија  - алумнист на УКЛО.

Проектот кој подолго време се реализира, е во насока да ги запознаеме нашите студенти со успешни менаџери, лица кои имаат успешна кариера и на тој начин да ги мотивираме нашите студенти, максимално да се вложуваат во градење на нивната кариера.

Вториот дел од гостуивањето, беше во рамките на клиничката настава, каде  господинот Мирчевски денеска говореше и на тема ,,Дисперзираното производство и неговото влијание на дистрибутивната мрежа,,

Вакви предавања и во иднина ќе се одржуваат во континуитет на единиците на УКЛО.

Scroll to Top