Билтен бр. 380

28.11.2013

Ве известуваме дека е објавен Билтен бр. 380 на Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола со реферати за избор на Почесни професори, Почесен доктор на науки и Професор Емеритус.
повеќе

Scroll to Top