ПРОДОЛЖЕН РОКОТ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ТРУДОВИ

29.11.2013

Се известуваат сите заинтересирани дека рокот за објавување трудови во научното списание Хоризонти на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола се продолжува до 15 јануари 2014.

Scroll to Top