ВО ЧЕСТ НА ПАТРОНОТ НА УКЛО

02.12.2013

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола со повеќе настани ќе го одбележи Патрониот ден, 8 Декември.

Одбележувањето ги вклучува следните активности:

 04.12.2013 г. промоција на доктори на науки, преглед

 04.12.2013 г. предавање д-р Јозеф Лауринчик, Почесен професор,   покана  

 04.12.2013 г.  спортски натпревари

 05.12.2013 г.  Свеченост, покана

 06.12. 2013 г. предавање Академик Глигор Каневче, Професор  Емеритус,  покана

Scroll to Top