ПРЕДАВАЊЕ НА ПРОФЕСОР ЈОЗЕФ ЛАУРИНЧИК

04.12.2013

На 04.декември во просториите на Факултетот за биотехнички науки, професорот Јозеф Лауринчик одржа предавање на тема Ембриологија и ембриотрансфер. Пред академската јавност, наставниот кадар и студентите на Факултетот професорот Лауринчик се осврна на почетоците на методот на ембриотрансфер, неговиот развој, како и перспективите на овој метод во иднина. Потенцирајќи ја важноста на овој метод, професорот Лауринчик, укажа на неговата почеста примена во хуманата и ветеринарната медицина.

Д-р Јозеф Лауринчик е професор на Катедрата за Зоологија и Антропологија на Факултетот за природни науки на Универзитетот Константин Филозоф во Нитра Словачка. Во знак на признание на неговата импресивна научно-истражувачка кариера и неговиот придонес во развојот на ветеринарните науки, проф. д-р Јозеф Лауринчик, ќе биде прогласен за почесен професор (Professor Honoris Causa) на Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола.

Scroll to Top