Одржани спортски натпревари

04.12.2013

Во спортските сали  “Павел Шатев“ и „Младост“ на 04.12.2013 година, се одржаа натпреварите од второто коло во Државните Универзитетски лиги на Република Македонија во кошарка и мал фудбал како и државните првенства во шах и пинг-понг. Гости - учесници на спортските натпревари беа студентите од Универзитетите: „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје „Гоце Делчев“ – Штип,  ФОН, Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, Европски универзитет – Скопје, Меѓународниот Славјански универзитет и Бизнис Академија Смилевски.

Scroll to Top