Предавање на Академик Глигор Каневче, професор емеритус на УКЛО

06.12.2013

Првиот носител на звањето Професор Емеритус на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Академик Глигор Каневче, на 06.12. 2013 година во свечената сала на Ректоратот, стара Касарна, одржа предавање на тема: „Долгорочно планирање на развојот на енергетиката - можности и предизвици“.

Академик Каневче нагласи дека Република Македонија не е богата со енергенси, но анализите покажуваат дека ќе може да ги задоволува своите потреби, нагласувајќи дека, производството на електрична енергија може да се избалансира со потрошувачката во периодитие што следуваат.

Предавањето е дел од активностите по повод Патронотот на УКЛО, 8 Декември.

УКЛО по првпат во своето постоење додели звање професор емеритус и ова високо универзитетско признание е доделено на единствениот академик во  универзитетската заедница на УКЛО, пензионираниот професор од Техничкиот факултет - Битола,  научник во вистинска смисла на зборот, проф. д-р Глигор Каневче, кој на научната јавност и е познат по исклучителниот придонес во областа на енергетиката, особено националната.

Scroll to Top