Промовиран проектот „Обезбедување на алтернативни предучилишни услуги“

13.12.2013

На плоштадот Магнолија во Битола, 12 декември 2013 година се одржа

промоција на проектот „ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ПРЕДУЧИЛИШНИ УСЛУГИ“, во којшто Високата Медицинска школа, односно Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола е во улога на водечки партнер.  

На настанот, истакнати се придобивките од проектот и очекуваните резултати. Станува збор за проект што започна на 2.7.2013 година и ќе трае до септември 2014 година - период во којшто целната група од 150-на деца на возраст од 3 до 6 години во 12 села од општините Битола и Новаци ќе добиваат предучилишни услуги и ќе бидат во допир со раното учење.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Инструментот за претпристапна помош ИПА - програма за прекугранична соработка помеѓу Грција и Македонија.

Scroll to Top