COST News – Декември 2013

24.12.2013

Најнови информации за COST – меѓувладина рамка за европска соработка во науката и технологијата, значајна во градењето на европската истражувачка област (European Research Area - ERA).

Превземи тука


Scroll to Top