Летна школа ЦЕРН 2014

02.01.2014

Во рамките на соработката помеѓу Европскиот Центар за Нуклеарни Истражувања (ЦЕРН) во Женева (Швајцарија) и Националната Агенција за Нуклеарни Технологии на Република Македонија (НАНТ), ќе се организира летна школа ЦЕРН 2014, на којашто право за учество имаат студенти по технички науки кои ги исполнуваат следниве услови:

- Просек на оценки (поголем од 9)

- Познавање англиски јазик

- Препораки од двајца професори и

- Кратка биографија (CV)

Заинтересираните студенти да ги достават документите на следнава е-маил адреса info@nant.gov.mk, најдоцна до 10.01.2014 г.

Контакт лице:

Проф.д-р Златко Димчовски

Директор на Национална Агенција за НуклеарниТехнологии (НАНТ)

Ул.Кеј Димитар Влахов бр.4

1 000 Скопје

Тел: 02 3 122 905

Е-маил: info@nant.gov.mk


Scroll to Top