Дополнување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии

08.01.2014

УКЛО објавува Дополнување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2013/2014 година, за студиската програма Претприeмништво и менаџмент на мали и средни претпријатија на Економскиот факултет во Прилеп.

Конкурс

Услови и критериуми за пријавување и запишување

Инфо брошура за докторските студии


Scroll to Top