УКЛО со нов договор за билатерална соработка

23.01.2014

УКЛО и Александрискиот технолошки едукативен институт (АТЕИ) од Солун, Факултет за бизнис и економија, потпишаа Договор за билатерална соработка. Со чинот на потпишување се официјализираат релациите на соработка помеѓу двете високообразовни институции, преку различни форми на академска размена и размена на информации и публикации, студиски посети, заедничко подготвување проекти и заедничко претставување пред други партнери. УКЛО и АТЕИ веќе извесен период негуваат релации на партнерство и бележат соработка на ниво на проекти и програми (TEMPUS и ERASMUS MUNDUS) поддржани од телата на Европската комисија.

Scroll to Top