ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЕРАЗМУС+

23.01.2014

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на својата веб-страница го објави Повикот за институционално аплицирање во рамките на новата ЕРАЗМУС+ Програма 2014-2020 и Водичот за апликантите (http://www.na.org.mk/index.php/mk/novosti-detalna/items/javen-povik-erasmusplus.html).  

Во рамките на Повикот, УКЛО треба да поднесе апликација за мобилност на студенти и академски кадар, врз основа на потпишани интеринституционални договори со универзитети од програмските земји на ЕУ, со краен рок: 17 март 2014.


Scroll to Top