НОВО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПОВИКОТ ЗА SIGMA

04.02.2014

Во рамките на повторениот повик за аплицирање за стипендии во рамките на SIGMA Програмата најавено е ново ПРОДОЛЖУВАЊЕ на крајниот рок до 10 февруари 2014, 13:00 часот, Централно европско време.

Се повикуваат сите апликанти што не успеале да ја комплетираат својата апликација во претходниот рок тоа да го сторат сега, а свои on-line апликации да достават и  сите други заинтересирани, посебно младиот наставно-научен и соработнички кадар на УКЛО, бидејќи и понатаму најмногу стипендии се достапни за 6-месечна размена на докторско и пост-докторско ниво.

On-line апликацијата е достапна преку порталот на Програмата на: www.sigma.uw.edu.pl

Scroll to Top