Три години УКЛО ФМ

13.02.2014

По повод тригодишнината од успешното функционирање, Универзитетското радио УКЛО ФМ и раководството на Универзитетот им доделија благодарници на соработниците волонтери, со чијашто помош редовно се емитуваат 30 авторски емисии.

УКЛО ФМ започна да работи пред три години како непрофитно радио наменето за информирање на студентите на Универзитетот, но и за нивно директно вклучување во создавањето на радиските содржини. Така, во моментот како соработници волонтери во радиото активно се вклучени 31 студент од сите единици во состав на Универзитетот.

Програмската содржина изобилува со емисии од повеќе области, а пред се образование, музика, култура, спорт, екологија, мода, забава и сл.

УКЛО ФМ може да се следи на фрекфенцијата на радиото, 90,8 MHz, како и на интернет линкот http://217.115.140.23:8015/bitolauniverzitet.m3u

Scroll to Top