ЗА СИТЕ АВТОРИ НА ТРУДОВИ ВО ХОРИЗОНТИ

25.02.2014

Се известуваат сите автори на трудови кои доставиле свој труд на Повикот за објавување трудови во меѓународното списание Хоризонти, дека започна процесот на рецензирање на трудовите. Авторите ќе бидат дополнително контактирани, доколку има потреба.


Scroll to Top