КОНКУРС за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување

18.08.2014

Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија објави Конкурс за доделување годишна награда за 2014 година за истражувачки труд од областа на управувањето со ризици и осигурување во РМакедонија. Целта на Конкурсот е стимулирање на развојот на научната мисла и изработка на трудови од областа на управување со ризици и осигурување во нашата земја, како и афирмација на млади и стручни кадри.

Краен рок за доставување на трудовите: 30.09.2014 г.

Конкурс

Scroll to Top