Информации од COST рамката за европска соработка во науката и технологијата

09.12.2014

COST рамката за европска соработка во науката и технологијата објави различни содржини за актуелните прашања што се наоѓаат во фокусот на интересирањето на научната и пошироката јавност, како и најнови информации за активностите што се планираат во наредниот период.

Прочитајте повеќе на: http://forms.cost.eu/api/v1/tracking/13561c5b96fe52f4212b926b49b0e104


Scroll to Top